lab_02: thiết kế layout website
  • Lượt xem: 1.03K
  • Tải xuống: 57
  • Người đăng: Hiep Sĩ IT
  • Ngày đăng: 19/09/2022

Mô Tả

Ứng dụng các Template Web miễn phí, có sử dụng bootstrap để thiết kế Layout Website đạt tiêu chuẩn tương thích màn hình máy tính và các thiết bị di động. Để thực hiện cần các công cụ phần mềm hỗ trợ sau: Visual studio 2013. SQL server 2005 /2008/2012, có cần có kiến thức nền tảng về thiết kế Web qua các ngôn ngữ: HTML 5, CSS 3, Jquery, Bootstrap.