lab_07: hướng dẫn upload website lên somee.com
  • Lượt xem: 560
  • Tải xuống: 32
  • Người đăng: Hiep Sĩ IT
  • Ngày đăng: 19/09/2022

Mô Tả

Giới thiệu Somee.com là một trang cung cấp dịch vụ hosting lẫn tên miền miễn phí và có phí dành cho web ASP.NET. Nó được sử dụng để minh hoạ trang web của nhóm & giúp giới thiệu đến bạn bè. Host hỗ trợ công nghệ ASP.NET và MS SQL các phiên bản mới nhất và thao tác đơn giản. Mục tiêu bài lab này: • Hướng dẫn đăng kí hosting với somee.com • Triển khai website đang tạo từ Visual Studio lên somee.com • Truy cập thử website mình đã tạo từ server somee.com