xây dựng hướng dẫn viên du lịch ảo tại khu vực bình dương
  • Lượt xem: 378
  • Tải xuống: 10
  • Người đăng: Hiep Sĩ IT
  • Ngày đăng: 09/07/2021

Mô Tả

Để giải quyết vấn đề này và giúp ngành du lịch Bình Dương phát triển hơn thì đòi hỏi chúng ta phải giải quyết hang loạt vấn đề. Đề tài “XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH ẢO TẠI KHU VỰC BÌNH DƯƠNG” hy vọng sẽ có thể giải quyết được tình trạng trên đồng thời cũng giúp cho khách du lịch gần xa dễ hiểu biết về tỉnh Bình Dương.