xây dựng ứng dụng đặt phòng khách sạn và karaoke trên di động
  • Lượt xem: 427
  • Tải xuống: 49
  • Người đăng: Hiep Sĩ IT
  • Ngày đăng: 09/07/2021

Mô Tả

Trong những năm gần đây ngành dịch vụ ở nước ta có nhiều khởi sắc đặc biệt là giải trí du lịch, với mục đích nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, nâng cao chất lượng và giá trị các ngành sản xuất; đồng thời dịch vụ cũng là khu vực phục vụ mọi nhu cầu của con người, nâng cao dân trí làm cho đời sống của con người văn minh hơn và từ đó tái tạo sức lao động, nâng cao hiệu quả công việc.Tuy nhiên, ngành du lịch Việt Nam từ nhiều năm nay, cũng đang bị báo động về nạn "chặt chém", bắt nạt du khách, hạ tầng cơ sở yếu kém và chất lượng dịch vụ kém, quản lý kém, tạo ấn tượng xấu với du khách[10][11][12], đặc biệt là mối lo lắng chỗ ở đang ở mức báo động.