đề thi 3 phát triền ứng dụng di động
  • Lượt xem: 412
  • Tải xuống: 13
  • Người đăng: nguyen huu vinh
  • Ngày đăng: 26/11/2021

Mô Tả

Hướng dẫn làm bài: Sinh viên được sử dụng tài liệu giấy, nhưng không được sử dụng thiết bị lưu trữ hay các tài liệu có sẵn trong máy tính trong khi làm bài (CDROM, đĩa USB, …). Chỉ tính điểm mỗi